CÓDIGOS PROMOCIONALES • Más info AQUÍ >>>Aviso legal

Mitjançant aquest avís, Blaudeblaus, amb domicili social a Tossa de Mar (Girona) - Avenida Costa Brava 13 local 2, informa als usuaris del portal web  www.blaudeblaus.com sobre la seva política de protecció de dades de caràcter personal (en endavant, "les Dades Personals") perquè els Usuaris determinin, lliure i voluntàriament, si desitgen facilitar a Blaudeblaus, les Dades Personals que se'ls puguin requerir o que es puguin obtenir en ocasió de la subscripció o alta en alguns dels serveis oferts per Blaudeblaus al Portal o a través del Portal.

Blaudeblaus es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials així com a pràctiques de la indústria. En aquests supòsits, Blaudeblaus anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

A l'efecte de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les dades recollides en els diferents formularis seran incloses en un fitxer de dades de caràcter personal amb la finalitat de tramitar adequadament la seva sol·licitud, i el destinatari serà Blaudeblaus, com a responsable del fitxer, garanteix l'exercici dels drets d'accés, rectificació, cancel·lació i oposició de les dades facilitades. Per a això, i per tal de facilitar-aquest tràmit, n'hi haurà prou que ens remeti un missatge amb la seva petició, a l'adreça electrònica: info@blaudeblaus.com


De la mateixa manera, es compromet, en la utilització de les dades incloses en el fitxer, a respectar la seva confidencialitat hi ha utilitzar-los d'acord amb la finalitat del fitxer. Remetent la informació sol·licitada en els formularis, l'interessat consent expressament el tractament i cessió de les seves dades a Blaudeblaus, per al compliment de la finalitat indicada.

A l'efecte de la Llei Orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de Protecció de Dades de Caràcter Personal, l'informem que les seves dades recollides en els diferents formularis seran incloses en un fitxer de Blaudeblaus amb la finalitat de tramitar la seva sol·licitud i gestionar adequadament la prestació de serveis. Aquestes dades seran tractades així mateix per informar-lo i remetre-li publicitat sobre promocions especials relatives a serveis o productes relacionats amb internet i les noves tecnologies. Si no desitja que les seves dades siguin tractades amb finalitat comercial, li preguem comuniqui marqui la casella que li apareixerà en el moment de contractar el servei. A l'adreça electrònica: info@blaudeblaus.com podrà exercir els drets d'accés rectificació, cancel·lació i oposició que la normativa li reconeix.